Zekerheden

Met ons reist u veilig.AANGESLOTEN BIJ STICHTING GARANTIEFONDS REISGELDEN


SnowPoort, onderdeel van de International Leisure Group B.V. (KvK 63723522) is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).

U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van de SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruit betaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. 

SnowPoort is, via International Leisure Group B.V. (KvK 63723522), sinds 16-06-2016 aangesloten bij de SGR.


Let op: alléén de boekingen gemaakt vanaf 16-06-2016 vallen onder deze garantie.


AANGESLOTEN BIJ CALAMITEITENFONDS REIZEN


Ons bedrijf (KvK 63723522) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • De noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Waarom het Calamiteitenfonds?
Stel, u bent zorgeloos op vakantie maar tijdens uw reis doet zich op uw bestemming een natuurramp voor. Of er breken ernstige onlusten uit. Grote kans dat uw reisprogramma wordt aangepast. Of dat u naar een ander hotel wordt gebracht. Soms moet een reis zelfs worden afgebroken en vertrekt u eerder naar huis. Dat kost natuurlijk geld. Maar wie betaalt dat?Het calamiteitenfonds betaal de extra kosten die ontstaat doordat een reis wordt aangepast. Als de reis moet worden afgebroken dan zorgt het fonds voor een vergoeding voor de niet genoten reisdagen.

Reis kosteloos annuleren
Als er ergens ter wereld een calamiteit dreigt, bijvoorbeeld een orkaan die in de richting van een toeristische bestemming gaat, dan kan een zogenaamde dekkingsbeperking worden ingesteld. De garantie van het Calamiteitenfonds wordt dan ingetrokken. U kunt dan uw reis vanaf 30 dagen voor vertrek kosteloos annuleren. De reisorganisator betaald in dat geval uw geld terug.

Let op!
Maar let op: alleen wanneer u boekt bij een reisorganisatie die is aangesloten bij het Calamiteitenfonds kunt u aanspraak maken op de genoemde regelingen! Voor slechts € 2,50 per boeking bent u tot een gezelschap van 9 personen verzekerd. Altijd doen dus.AANGESLOTEN BIJ DE ANVR


Ons bedrijf (KvK 63723522) is aangesloten bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert ook de kwaliteit van de reizen en de informatie daarover.

Op alle reizen van SnowPoort  zijn de reisvoorwaarden van de ANVR van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. Deze voorwaarden kunt u voordat u bij ons boekt inzien óf u kunt deze downloaden op de website van de ANVR.